KOOPERATİF BORÇLARINA YAPILANDIRMA GELDİ.

26 Eylül 2014 Cuma
Aydın-Muğla İlleri Esnaf ev Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Karpuzlu Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Necip Saraç, kredi borcu olup yükümlülüklerini yerine getirmediği veya getiremediği için takibe alınan borçlular için yeniden yapılandırma ile ödeme kolaylığı sağlandığını belirtti. Borçluların bu imkandan faydalanmasını öneren Başkan Saraç, hemen ödemek isteyenlere faiz uygulanmayacağını ve isteyenin taksit imkanından da faydalanabileceğini söyledi. Kamuoyuna daha önceden duyurulan ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin yapılarak borçların ödenmesinde kolaylık sağlandığını belirten Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “6552 Sayılı İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu kanunla esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçlarına da ödeme kolaylığı sağlanmıştır” dedi. “DÜZENLEME YAPILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞTİ” Bu yönde ilgili makam ve mercilere daha önce taleplerinin olduğunu belirten Başkan Necip Saraç, “İlgili kanun kapsamında borçlarına ödeme kolaylığı sağlanan esnaf ve sanatkarlarımızda, kooperatiflerimiz takibinde bulunan kredi borçlarına da kolaylık sağlanması hususunda yoğun bir beklenti oluşmuştu. Bu hususta gerek yazılı gerekse sözlü olarak çok sayıda talepte bulunulmuştur. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve gerek Merkez Birliğimiz’e gerekse kooperatiflerimize iletilen taleplerin giderek artması, kooperatifimiz ortağı esnaf sanatkarlarımızın takipteki borçlarına, ödeme kolaylığı sağlanması için bir düzenleme yapılmasına zorunlu hale getirmiştir. Merkez Birliğimizce yapılan ve kooperatiflerimizce uygulanacak düzenlemeyle kooperatif ortağı esnaf ve sanatkarlarımıza, gecikme faizleri nedeniyle artan borçlarını ödeyebilmesi imkanı sağlamakla birlikte aynı zamanda kooperatiflerimizce uzun süredir tahsil edilemeyen alacakların bir an önce tahsil edilebilmesi ve bu sayede takip oranlarının düşürülmesi sağlanmış olacaktır” dedi. “SON BAŞVURU 31 EKİM 2014” 24 Eylül 2014 tarihi itibariyle Merkez Birliğince uygulamaya konan bu düzenlemeye göre getirilen yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiğini belirten Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkalar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Karpuzlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanımız Necip Saraç, “Kredi Borcu 30 Nisan 2014 tarihi ve öncesi kooperatif takibine intikal eden, icra takibi başlatılmış veya başlatılmamış olsun, ortakların 31Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar kooperatife başvurmaları halinde; Borç tutarı defaten ödenmek istendiği takdirde gecikme faizsiz olarak tahsil edilecek. Taksitlendirme yapmak isteyen kooperatif ortakları 6 aya kadar yüzde 6, 12 aya kadar yüzde 12, 18 aya kadar da yüzde 18 faiz oranı üzerinden taksitlendirme yapabilecek. 01 Mayıs 2014-23 Eylül 2014 tarihleri arasında takibe intikal eden ortaklar defaten ödeme yapabilecekler” diyerek ortakların bu imkandan faydalanmasını önerdi.
 

[Zorunlu]

[Zorunlu Değil]

[(@, - , $, %, <, >) geçerli değildir.]

* Güvenlik Bölümü :
285 [Güvenlik amacıyla soldaki değerleri doldurunuz.]